|

به منظور آمادگی برای زمستان انجام شد:

برگزاری مانور برف‎روبی و عملیات زمستانی فرودگاه همدان

این مانور در روز ۱۴ آبان و براساس دستورالعمل عملیات زمستانی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران با استفاده از تجهیزات عملیات زمستانی این فرودگاه شامل دو دستگاه برف‎روب، یک دستگاه اوره‎پاش، یک دستگاه خودرو برف‎خوار و یک دستگاه خودروی فرماندهی برگزار شد.

مانور زمستانی با هدف ارزیابی توانمندی نیروهای انسانی و وضعیت تجهیزات و ماشین‎آلات برف‎روبی جهت آمادگی بیشتر برای انجام عملیات زمستانی فرودگاه برگزار شد که در پایان آمادگی همه تجهیزات و نیروهای مرتبط تأیید شد.

گفتنی است همدان به عنوان یکی از مناطق سردسیر کشور به طور عمومی در نیمه دوم سال با سرما و بارش شدید برف روبروست و آمادگی تجهیزات و نیروهای انسانی آن از اهمیت بالایی برای ادامه پروازها برخوردار است.

منبع : وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر