|

مدیرکل فرودگاه‌های گلستان:

طرح جامع فرودگاه گرگان ابلاغ شد

مدیرکل فرودگاه‌های استان گلستان گفت: مطالعات طرح جامع فرودگاه گرگان تصویب و ابلاغ شد.به  دنبال اتمام مطالعات و برگزاری جلسه بررسی نهایی طرح جامع، طرح نهایی پس از تصویب، به منظور  برنامه ریزی و پیگیری امور ساخت و ساز و توسعه فرودگاه گرگان، توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شد.

رامین آذری مدیرکل فرودگاه های استان هدف از تهیه و اجرای طرح جامع فرودگاه گرگان را توسعه متوازن و هماهنگ زیرساخت ها، برنامه ریزی راهبردی و جامع، افزایش کارایی و بهره وری فرودگاه، هماهنگی با اسناد بالادست و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جلوگیری از اعمال سلیقه در توسعه فرودگاه عنوان کرد و افزود: این طرح که به منزله چراغ و نقشه راه در اجرای سیاست های توسعه فرودگاه گرگان است با بررسی وضع موجود، پیش بینی های آتی، برآورد سطوح و تجهیزات مورد نیاز، ارزیابی گزینه های پیشنهادی، ارائه برنامه اجرایی و اقتصادی جهت نیل به اهداف هوانوردی، ارتقاء ایمنی و رشد فعالیت های مبتنی بر طرح جامع انجام می شود .

گفتنی است؛ مطالعات طرح جامع فرودگاه گرگان پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و با همکاری پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، توسط مهندسین مشاور آتک انجام و به تصویب نهایی رسید .

منبع:وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر