|

ساخت و استفاده از پله های شیب رو هواپیما در فرودگاه های ایران برای اولین‌بار

ارسال نظر