|

در بازدید معاون برنامه ریزی شرکت فرودگاه ها از پروژه های فرودگاه اهواز:

پیشرفت 95 درصدی توسعه ترمینال داخلی فرودگاه

 

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پروژه های ترمینال جدید خارجی و توسعه ترمینال داخلی فرودگاه اهواز دیدن کرد.

 حمیدرضا سیدی در این دیدار از تلاش های انجام شده برای پیگیری دریافت سند مالکیت فرودگاه اهواز و برطرف کردن موانع و معارضان قدردانی کرد.

همچنین محمدرضا رضایی، مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان گفت: فرودگاه اهواز دارای پتانسیل های فراوانی است و هر روز این نیاز بیشتر احساس می شود.

وی تاکید کرد: در صورت تخصیص اعتبار می توان چند پروژه مهم از جمله تاکسی وی موازی، ساختمان تکنیکال بلاک و افزایش محل پارک هواپیما را در این فرودگاه کلید زد.

وی درباره پروژه های در دست اجرای فرودگاه اهواز عنوان کرد: ساخت ترمینال جدید خارجی فرودگاه اهواز از آبان سال 92 آغاز شده و انتظار می رفت در مدت تعیین شده به اتمام برسد که ضعف در کار پیمانکار باعث تاخیر در پایان عملیات این پروژه شده است.

رضایی در پایان گفت: پروژه توسعه ترمینال داخلی اکنون با 95 درصد پیشرفت به بهره برداری رسیده و پروژه عملیاتی کردن پست برق آن نیز رو به اتمام است.

منبع:شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی

ارسال نظر