|

حضور آقای میلاد باستانی در شبکه العالم

حضور آقای میلاد باستانی صاحب امتیاز شبکه هوانوردی کن نیوز در برنامه زنده تلویزیونی شبکه العالم

 

 

ارسال نظر