|

طراحی فرمول 1 هواپیمای 787 هواپیمایی الاتحاد

در کلیپ زیر طراحی فرمول 1 را بر روی بدنه هواپیمای 787 هواپیمایی الاتحاد مشاهده می‌کنید:

ارسال نظر