|

هرگونه تاخیری باید به اطلاع مسافران برسد

سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای تمامی شرکت‌های هواپیمایی داخلی و بین المللی را موظف کرد که تاخیرات (بیش از ۳۰ دقیقه)، تغییرات یا ابطال پروازهای خود به هر دلیل را به سرعت و پیش از حضور مسافران در فرودگاه به طرق مختلف از جمله ارسال پیامک، پست الکترونیک، تماس مستقیم و ... به اطلاع مسافران برسانند تا از ایجاد تبعات منفی به دلیل حضور و معطلی مسافرین در فرودگاه‌ها جلوگیری شود.

همچنین شرکت‌های هواپیمایی موظف هستند ضمن اطلاع موضوع به کشیک سازمان هواپیمایی کشوری در هر زمان از ساعات شبانه روز، فرودگاه مبدا و مقصد را نیز در جریان کامل هر گونه تغییر برنامه پروازی قرار دهند تا ضمن برنامه ریزی و آمادگی فرودگاه، اطلاع رسانی از طریق نمایشگرهای ترمینال‌ها برای مسافران حاضر در فرودگاه انجام شود.

 

ارسال نظر