|

برگزاری مجدد آزمونهای پایه فنی در سازمان هواپیمایی کشوری

آزمون های پایه فنی (Basic) این سازمان که به دلیل همه گیری ویروس کرونا و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی لغو گردیده بود از تاریخ چهارم بهمن ماه و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می گردد.

لازم به ذکر است برنامه امتحانات و لیست نفرات به تفکیک گروه های امتحانی در بخش امتحانات فنی دفترگواهینامه های هوانوردی در سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir درج شده است.

متذکر می گردد در صورت ابلاغ دستورالعمل های جدید ستاد مقابله با کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن برنامه امتحانات، اطلاع رسانی از طریق همین سایت انجام خواهد شد.

گفتنی است استفاده از ماسک و دستکش برای تمامی شرکت کنندگان در زمان برگزاری آزمون الزامی است.

 

ارسال نظر