|

تغییرات جدید سازمان در راه است

مجید حسنلو از سمت خود در سازمان هواپیمایی کشوری استعفا کرد.

طبق اخبار رسیده به پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی؛ کن نیوز، حسنلو چندی پیش از سمت خود استعفا کرده و ظاهرا تورج زنگنه بالاخره با استعفای وی موافقت کرده است.

حسنلو در زمان ریاست علی عابدزاده، به معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شده بود.

ارسال نظر