|

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:

بازخوانی با حضور نمایندگان کشورهای ذینفع در فرانسه
اعلام نتایج به دست آمده از جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده اکراینی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نتایج به دست آمده از بازخوانی جعبه‌های سیاه بوئینگ ۷۳۷ اکراینی را اعلام کرد.

کاپیتان تورج دهقانی زنگنه اظهارداشت: بازخوانی جعبه‌های سیاه بوئینگ ۷۳۷ اکراینی برابر مقررات بین‌المللی و تحت نظارت و مسئولیت سازمان هواپیمایی کشوری ایران انجام شده است.

وی گفت: به هنگام بازخوانی نمایندگان کشور آمریکا به عنوان طراح سازنده هواپیما، اکراین ثبت کننده و بهره‌بردار، کشور فرانسه ارائه دهنده خدمات و مشاور فنی، نمایندگان کشور کانادا، انگلستان و سوئد که اتباعشان در این پرواز بودند و نماینده سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در این فرایند حضور داشتند.

زنگنه با بیان اینکه داده های هر دو جعبه سیاه هواپیما بدون مشکل فنی بازخوانی شد، افزود: تا زمان ۶:۱۴:۵۶ همه متغیرهای پروازی عادی و هواپیما در شرایط نرمال بوده و CVR هواپیما تا ۱۹ ثانیه پس از انفجار موشک اول را ضبط کرده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه اقدامات و مشارکت صورت گرفته در فرآیند بازخوانی بر اساس استانداردهای انکس ۱۳ ایکائو بوده است، تصریح کرد: در داخل کابین پرواز سه نفر کرو و یک نفر معلم بوده اند که هر سه متوجه شرایط غیرعادی و تا آخرین لحظات مشغول کنترل و هدایت هواپیما بوده و معلم خلبان بعضی از راهنمایی ها را انجام می دهد از جمله اینکه هر دو موتور هواپیما فعال هستند را به خلبان اعلام می کند و با توجه به اینکه صدای کابین پس از ۱۹ ثانیه بعد از انفجار قطع می‌شود و موشک دوم ۲۵ ثانیه پس از آن شلیک و به مجاورت هواپیما رسیده تحلیلی در مورد عملکرد و آثار موشک دوم از جعبه‌های سیاه هواپیما به دست نمی آید چرا که قطعات ناشی از موشک اول و اصابت آن به هواپیما باعث قطع همزمان جعبه‌های FDR و CVR در ۱۹ ثانیه پس از آن شده است.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری ایران از دفتر تحقیقات و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه جهت همکاری های بازخوانی تشکرکرده است، گفت: اطلاعات استخراج شده در اختیار نمایندگان کشورهای ذیربط قرار گرفته تا تحلیل های ایمنی و فنی خود را در چهارچوب استانداردهای ایکائو به سازمان هواپیمایی کشوری ایران ارائه کنند.

زنگنه گفت: این اقدامات با هدف ایمنی و جلوگیری از رخدادهای مشابه صورت می‌گیرد و هر نوع استفاده سیاسی از این فرآیندها ضمن این که در تعارض با اهداف مورد تصریح ایکائو قرار دارد روند رسیدگی به سانحه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان گفت: سازمان هواپیمایی کشوری از تمامی ذینفعان درخواست می‌کند که از هر نوع تحلیل و یا استفاده از این اطلاعات که در راستای ایمنی نباشد، خودداری کنند.

وی به تمام شرکت های هواپیمایی که از فضای پروازی ایران استفاده می کنند و یا قبلا از این فضا استفاده می کردند اطمینان داد که آسمان ایران ایمن و آماده پذیرش جریان ترافیک هوایی است.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر