|

حجم ویدیو: 53.88M | مدت زمان ویدیو: 00:10:09

عده‌اى در سازمان بر علیه کارکنان سازمان، پرونده قضایى تشکیل مى‌دادند، ما آن‌ها را شناسایى کردیم و برخورد کردیم. در پرونده ایران١٤٠ مى‌خواستند سازمان را مقصر جلوه دهند اما جلویشان را گرفتیم.

در پرونده سانحه تهران-یاسوج، داده هاى FDR نشان مى دهد که خلبان به اختیار خود، ارتفاع ١٤٠٠٠ پایى را انتخاب مى کند و موجب سانحه مى شود اما آقایان مى گویند ما ندیدیم و نشنیدیم!

این افراد که به گفته وزیر راه و شهرسازى، وقت همه را تلف مى کنند و با پرونده سازى قضایى، کشور را در خطرات تحریم و تعلیق قرار مى دهند را شناسایى کردیم و براى ریشه کن کردن این افراد، تلاش خواهیم کرد. 

ما از تغییرات زیاد مدیریتى در سازمان هواپیمایى ضربه خورده ایم و میخواستم یک جوانى که بتواند ١٠ سال رئیس سازمان بماند را جایگزینم کنند اما نشد. 

در پرونده سانحه اوکراینى با همه ناهماهنگى هایى که پیش آمده بود، سازمان هواپیمایى کشورى رو سفید است و نهایت همکارى را با همه نهاد هاى داخلى و بین المللى انجام داده است. 

من در این صنعت باقى خواهم ماند و تا روزى که از خداوند قوت و نیرو بگیرم، براى این صنعت خدمت خواهم کرد و به واپسگرایان، اجازه خیانت به صنعت هوانوردى و انقلاب و ولایت را نخواهم داد. 

عابدزاده همچنین افزود: 
پنج شش نفر از این واپسگرایان را در سازمان هواپیمایى کشورى شناسایى کردیم که با نفوذ در قوه قضاییه و دستگاه قضا، وقت و انرژى این سازمان را با پرونده هاى واهى و بى اساس تلف نموده تا به صنعت هوانوردى کشور ضربه بزنند. 

با آنها برخورد کرده ایم و امیدواریم که کاپیتان زنگنه نیز برخورد و حذف این افراد را ادامه دهد. 

صحبتهاى کامل على عابدزاده را در ویدئو ببینید.

ارسال نظر