|

تغییر رییس سازمان هواپیمایی کشوری؛

با تصویب هیات دولت خلبان تورج دهقانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شد.

در جلسه هیات دولت با انتصاب تورج دهقانی زنگنه بعنوان ریاست سازمان هواپیمایی کشوری موافقت و وی سکان دار حاکمیت هوانوردی غیرنظامی گردید. 

 

ارسال نظر