|

به منظور از سر گرفتن پروازها صورت می گیرد:

ارزیابی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی با نظرسنجی از مسافران

به منظور از سر گرفتن پروازها و نیز ارزیابی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاهها از مسافرین نظرسنجی می شود.

سازمان هواپیمایی کشوری با هدف حفظ سلامت مسافرین هوایی و تداوم پروازها و لزوم رعایت مقررات بهداشتی توسط کلیه ذینفعان به  نظرسنجی از مسافرین پروازها اقدام کرده است.

این اقدام طی تدوین و انتشار کارت نظرسنجی از مسافرین و تعبیه آن در صندلی‌های کلیه پروازها صورت می‌گیرد و روند این نظرسنجی بدین صورت است که مسافر با اسکن QRکد روی کارت توسط گوشی هوشمند یا استفاده از لینک درج شده روی کارت وارد صفحه مخصوص نظرسنجی در پورتال سازمان هواپیمایی کشوری می‌شود و فرم نظرسنجی را تکمیل می کند.

گفتنی است پس از صحه سنجی تاثیر بسزایی در نحوه بازرسی ها داشته و مسافران با تکمیل این پرسشنامه سازمان هواپیمایی کشوری را در نظارت های موثرتر بر فعالیت های شرکت های هواپیمایی و فرودگاههای کشور با هدف انجام پروازهای ایمن و سلامت یاری خواهند کرد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر