|

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد:

مسافران ساعت خود را با ساعت رسمی کشور تنظیم کنند
پرواز هواپیماها براساس ساعت رسمی کشور انجام می شود

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با تغییر ساعت رسمی کشور از امروز یکم فروردین ماه، پروازها طبق برنامه و زمان درج شده در بلیت ها انجام خواهد شد.

نظر به اینکه مقرر است ساعت رسمی کشور از ساعت 24 امشب یکم فروردین ماه 1399 یک ساعت به جلو کشیده شود لازم است مسافران پروازهای داخلی و خارجی ضمن تنظیم ساعت خود با ساعت رسمی کشور برنامه های خود را براساس زمان درج شده در بلیت های هواپیماها انجام داده و در فرودگاه ها حضور یافته و از پروازها جانمانند.
تمام کادرهای پروازی داخلی و خارجی زمان پرواز خود را بر اساس زمان رسمی ایران تنظیم کرده اند و از این رو مسافران باید طبق زمان درج شده در بلیت در فرودگاه حضور یابند.
اما بعضا مشاهده شده که مسافران به دلیل بی اطلاعی از زمان انجام پروازها یکساعت دیرتر به فرودگاه مراجعه کرده و از پروازها جا مانده اند.
گفتنی است; طبق مصوبه مجلس، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ یکم فروردین‌ماه، یک ساعت به جلو می‌رود و در ساعت ۲۴ سی‌ام شهریورماه به حالت سابق باز می‌گردد.

 

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر