|

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری :

اولین پرواز بازگشت مسافران ایرانی از هند آغاز شد

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز پرواز بازگشت ایرانیان از هند خبر داد.

مرتضی دهقان اظهارداشت: با  پیگیری های مستمر سازمان هواپیمایی کشوری و با همکاری و جدیت وزارت امور خارجه مجوز پرواز برای شرکت های هواپیمایی ایرانی به منظور بازگشت مسافران ایرانی از هند صادر شد.
وی افزود: متاسفانه علی رغم پیگیری های مداوم سازمان هواپیمایی کشوری و گذشت چند روز از توقف پروازها به هند
 صدور مجوزها برای بازگرداندن مسافران به درازا کشیده شد و موجب نگرانی مسافران شد.
دهقان ضمن عذرخواهی از مسافران ایرانی گفت: امروز با تلاش و پیگیری های سازمان هواپیمایی کشور شاهد بازگشت 221 نفر از هموطنانمان به پرواز به کشور هستیم.
گفتنی است؛ این پرواز توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر