|

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:

چرا پروازهای ماهان به چین ادامه دارد؟

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفته است که پروازهای ماهان (که همچنان به شهرهاى چین ادامه دارد) کارگو بوده و با مجوز سازمان هواپیمایی و با رعایت اصول بهداشتی و بمنظور انتقال کمک ها و کیت های پزشکی از چین به ایران انجام می شود.

پروازهای هواپیمایی ماهان همچنان به چین برقرار است و پیش از شیوع کرونا در ایران، دلیل این پروازها، انتقال کمک های بشردوستانه به چین؛ عنوان شده بود. 

حال با شیوع کرونا، جهت کمک هاى بشردوستانه به سمت ایران عوض شده است. 

ارسال نظر