|

محمد علی خیری اظهارداشت:

برگزاری امتحانات سازمان هواپیمایی کشوری به تعویق افتاد

مدیر کل دفتر گواهینامه های پرسنل هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بنا به تصمیمات متخذه این دفتر برگزاری امتحانات فنی- مهندسی و عملیاتی سازمان هواپیمایی کشوری به تعویق افتاد.

محمد علی خیری اظهارداشت: با تعطیل شدن دانشکده صنعت هواپیمایی به دلیل شیوع ویروس کرونا آزمون های فنی- مهندسی و عملیاتی دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی سازمان تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

وی افزود: زمان برگزاری آزمون ها متعاقبا از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.cao.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر