|

برای اولین بار در کشور برگزار شد

آموزش آشنایی با قوانین و الزامات دستگاه‌های ضبط اطلاعات پروازی و جعبه های سیاه هواپیما و نحوه بازخوانی و آنالیز

برای اولین بار دوره آموزشی آشنایی با قوانین و الزامات دستگاههای ضبط اطلاعات پروازی و جعبه های سیاه هواپیما و نحوه بازخوانی و آنالیز آنها در کشور برگزار شد.

این دوره که با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی ماهان انجام شد امکان آشنایی کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری و متخصصین ایمنی صنعت هوانوردی با نحوه استفاده از جعبه سیاه های هواپیما برای تحلیل سوانح و حوادث را فراهم آورده است.  همچنین آموزش بازبینی اطلاعات  ایمنی پروازهای روزانه شرکت‌های هواپیمایی  برابر الزامات ایکائو نیز محقق شد.

با این دوره امکان توسعه بازخوانی جعبه سیاه هواپیما با امکانات مناسب در داخل کشور میسر می شود.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر