|

مقالات خود را برای ایکائو بفرستید

فراخوان ارائه مقالات برای چهلمین اجلاس شورای ایکائو

در آستانه برگزاری چهلمین اجلاس شورای ایکائو و نظر به اهمیت مشارکت منسجم و موثر صنعت هوانوردی ایران در این اجلاس، سازمان هواپیمایی کشوری از عموم متخصصین صنعت هوانوردی دعوت به عمل می‌آورد.

در آستانه برگزاری چهلمین اجلاس شورای ایکائو و نظر به اهمیت مشارکت منسجم و موثر صنعت هوانوردی ایران در این اجلاس، سازمان هواپیمایی کشوری از عموم متخصصین صنعت هوانوردی دعوت به عمل می‌آورد نقطه نظرات کارشناسی و قابل طرح در اجلاس را در قالب Working Paper و Information Paper بهسازمان هواپیمایی کشوری ارسال کنند.

با توجه به مهلت باقی مانده برای ارسال مقالات قابل طرح به دبیرخانه اجلاس، ضروری است علاقه مندان، مقالات خود را با رعایت ضوابط منتشر شده، حداکثر تا تاریخ 98/4/31  به آدرس    h-saanei@cao.ir ارسال کنند.

صفحه رسمی اجلاس:  www.icao.int/Meetings/A40/Pages/default.aspx

راهنمای تهیه مقالات: www.icao.int/Meetings/A40/Pages/information-for-delegates-guidelines.aspx

قالب تهیه مقالات: www.icao.int/Meetings/A40/Pages/information-for-delegates-templates-for-processing-wps-ips.aspx

 

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر