|

در نخستین نشست ارزیابی سطح خدمات فرودگاهی به توان‌خواهان در شرکت فرودگاه‌ها مطرح شد؛

«افزایش امکانات و تجهیزات» و «تعمیق آموزش ارتباطات انسانی» محور تحول در ارائه خدمات فرودگاهی به توان‌خواهان

محمد جاوید _ کن نیوز : نخستین نشست ارزیابی سطح خدمات فرودگاهی به توان‌خواهان با هدف اجرای تدابیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارتقاء سطح کیفی خدمت‌رسانی به مسافران و تکریم مردم به طور عام و ارائه خدمات ویژه و موثر برای مسافران توان‌خواه (معلولین و جانبازان) به طور خاص برگزار و بر اهمیت افزایش امکانات و تجهیزات مرتبط و نیز گسترش و تعمیق آموزش ارتباطات انسانی برای مواجهه پرسنل با افراد کم‌توان تاکید شد.

 

ارسال نظر