|

گزارش تاخیر شرکت‌های هواپیمایی و گذر از فضای کشور در مهرماه ۱۴۰۰:

رشد ۳۶ درصدی گذر از آسمان کشور
کاهش میزان ابطال پروازها

براساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، درصد پروازهای تاخیردار به کل پروازها در مهرماه سال جاری نسبت به ماه شهریور افزایش یافته است.

نشان می‌دهد که در مهرماه ۱۴۰۰، ۲۸ درصد از پروازهای برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی داخلی، دارای تأخیر بوده و همچنین در همین مدت، متوسط زمان تأخیر پروازهای تاخیردار ۸۱ دقیقه بوده است. در این ماه از میان ۱۵ هزار و ۳۰۳ پرواز خروجی، ۴ هزار و ۲۲۰ پرواز با تاخیر انجام شده که این رقم نسبت به ماه پیش از آن، یعنی شهریور۱۴۰۰، ۱۱ درصد افزایش داشته است.

در مهر ماه، ۴۵ درصد از پروازهای برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی، یعنی ۱۲ هزار و ۶۸۴ پرواز باطل شده‌اند که بیشترین میزان ابطال مربوط به شرکت ماهان با ۶۸ درصد و کمترین میزان ابطال مربوط به هواپیمایی پویا با ۷ درصد ابطال پرواز است. 

سایر داده‌های این گزارش نشان می‌دهد در مهرماه سال ۱۴۰۰ در  شبانه روز، اوج پروازها در ساعت ۸ و در روزهای هفته، اوج پروازها در روز یکشنبه بوده است. در این ماه فرودگاه کرمان با متوسط ۱۴۸ مسافر در هر پرواز و فرودگاه سهند(مراغه) با متوسط ۲۷ مسافر در هر پرواز بیشترین و کمترین تراکم مسافر را شامل می‌شوند. درنهایت لازم به اشاره است که در پروازهای عبوری از فراز کشور در مهرماه سال جاری ۳۶ درصد نسبت به ماه مشابه سـال گذشته افزایش دیده می‌شود.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر