|

شرکت‌های هواپیمایی هم‌چنان با ظرفیت ۶۰ درصد اجازه پرواز دارند

شهرام آدم نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی: لغو محدودیت مسافرگیری در پروازها از ابتدای آذر اجرا می‌شود و شرکت‌های هواپیمایی کماکان موظف به مسافرگیری با ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما هستند.

مسافران از ابتدای آذر موظف هستند قبل از خرید بلیت مشخصات واکسن را در سامانه بارگذاری و در صورت تایید انجام واکسیناسیون بلیت آن‌ها صادر می‌شود.

 

 

ارسال نظر