|

ایستگاه فضایی بین‌المللی به هوش مصنوعی مجهز می‌شود

شرکت اچ‌پی و ناسا طی همکاری با یکدیگر قصد دارند ایستگاه فضایی بین‌المللی را به هوش مصنوعی مجهز کنند.

شرکت اچ‌پی و ناسا طی همکاری با یکدیگر قصد دارند ایستگاه فضایی بین‌المللی را به هوش مصنوعی مجهز کنند. آنها می‌خواهند ایستگاه فضایی بین‌المللی را به رایانه جدیدی که می‌تواند هوش مصنوعی و عملیات یادگیری عمیق را اجرا کند، ارتقا دهند.

رایانه جدید به فضانوردان اجازه می‌دهد تا در عرض چند دقیقه حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کنند؛ داده‌هایی که پردازش آنها قبل از این ماه‌ها به طول می‌انجامید.

این امر بسیار مهم است، چراکه ایستگاه فضایی بین‌المللی دائماً در حال جمع‌آوری داده‌ها و عملیات سنگین روی آنها است. با استفاده از این رایانه سرعت جمع‌آوری اطلاعات افزایش می‌یابد.

منبع: دانشگاه ازاد اسلامی

ارسال نظر