|

روحانی:

امنیت و ایمنی پرواز برای ما بسیار مهم است

رئیس جمهور در بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی:

ایمنی اساس مسئله است و امنیت و ایمنی پرواز برای ما بسیار مهم است.

مسئله سلامت هم حائز اهمیت است و کوتاه کردن زمان سوار شدن مسافر به هواپیما هر چه کمتر شود، سلامتی مردم تضمین می‌شود.

تاکنون ۱۶ هواپیمای نو وارد کشور شده است و اگر این دولت آمریکا نبود، ناوگان ما کاملا نوسازی شده بود.

در زمینه نوسازی ناوگان هوایی گام های بزرگی برداشته ایم.

 

ارسال نظر