|

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت:

کاهش 96 درصدی جابه جایی مسافر در پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌ها

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به تاثیر منفی شیوع کرونا بر پروازها، از کاهش 96 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های کشور از فروردین امسال تا پایان مهر در قیاس با مدت مشابه پارسال خبر داد.

سیاوش امیرمکری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها، در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 87 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 96 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 81 درصد کاهش روی داده است.

* کاهش 41 درصدی اعزام و پذیرش مسافر داخلی از ابتدای 99

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: در پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در هفت ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 28 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 41 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 43 درصد کاهش داشته‌ایم.

* کاهش 26 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در مهر 99 نسبت به مهر 98

وی اظهار داشت: در مجموع پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 13 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 26 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 22 درصد کاهش وجود داشته است.

امیرمکری بیان کرد: در پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در مهر ماه 99 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست هشت درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 21 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 15 درصد کاهش وجود داشته است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در مهر ماه 99 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 76 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 90 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 63 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: همچنین پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در مهر ماه امسال  نسبت به شهریور در نشست و برخاست دو درصد، در اعزام و پذیرش مسافر شش درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست پنج درصد کاهش داشته است.

به گفته امیرمکری، در مهر ماه 99 حداقل80 درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در 10 فرودگاه مهرآباد، شیراز، مشهد، کیش ، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز، خلیج فارس و کرمانشاه انجام شده است. 

منبع: خبرگزاری فارس

ارسال نظر