|

 تشدید سخت گیری کرونایی در ورود به فرودگاه‌ها از اول آبان

مدیرکل حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری: 

از ابتدای آبان بازرسی کرونایی متقاضیان ورود به فرودگاه ها با سخت گیری همراه خواهد شد و از ورود افراد غیر مسافر و بدون بلیت جلوگیری می شود.

 

منبع: نسیم آنلاین

ارسال نظر