|

 ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

با توجه به اهمیت و کاربرد اقتصاد دیجیتال در جهان و دستور مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) کارگروه اقتصاد دیجیتال با حضورمدیرکل و کارشناسان منطقه آزاد شهر فرودگاهی، مدیرکل دفتر شهر الکترونیک و نماینده معاونت توسعه زیر ساخت در این شرکت برگزار شد.

تهیه نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال در منطقه آزاد شهر فرودگاهی ، هموارسازی ساختاری و زیر ساختی برای حضور بازیگران تحول اقتصادی در بستر اقتصاد دیجیتال و حرکت به سوی اقتصاد هوشمند با تمرکز بر فناوری های نوین و آینده ساز از قبیل هوش مصنوعی ،بلاکچین و رمز ارزها از عمده اهداف این کارگروه می باشد .

بررسی شرایط زیرساختی در هسته پیشران منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی ، جانمایی و اختصاص فضای مناسب به فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال مطابق با طرح جامع شهر فرودگاهی ، بررسی موقعیت های پیشنهادی از لحاظ امکان ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتی ، تامین امنیت فیزیکی و ارائه گزارش از متقاضیان فعلی تولید رمز ارز ، مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در نخستین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال بوده است ./شرکت شهر فرودگاهی

 

ارسال نظر