|

فرودگاه کیش نامناسب ترین فرودگاه در رعایت دستورالعملهای بهداشتی

معاون وزیر بهداشت گفت: فرودگاه کیش در رعایت دستورالعمل های بهداشتی یکی از نامناسب ترین فرودگاههای کشور است و تذکر جدی به مسئولان این فرودگاه داده شده است.

 علیرضا رئیسی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص وضعیت فاصله گذاری در فرودگاههای کشور اظهار کرد:‌استفاده از ماسک با 90 درصد در فرودگاههای کشور به ثبت رسیده است. استفاده از ماسک از سوی شاغلین فرودگاهها  85 درصد گزارش شده است و فاصله گذاری در سالن فرودگاهها با 75 درصد به ثبت رسیده است.

وی افزود:‌ در خصوص رعایت فاصله گذاری در اتوبوس ها و انتقال تا هواپیما دچار مشکل هستیم و رعایت دستورالعملهای بهداشتی در این بخش با 55 درصد به ثبت رسیده است.

معاون وزیر بهداشت فرودگاه لارستان را یکی از بهترین فرودگاههای کشور با 95 درصد رعایت دستورالعملهای بهداشتی برشمرد و گفت: متاسفانه فرودگاه کیش و دزفول یکی از نامناسب ترین فرودگاهها در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کشور هستند که به ترتیب 30 و زیر 10 درصد رعایت دستورالعمل های بهداشتی در آنها به ثبت رسیده است.

وی افزود: با مسئولان این دو فرودگاهها باید برخورد جدی شود و نامه تذکر به این دو فرودگاهها ارسال شده است.

رئیسی یکی از مشکلات موجود در فرودگاههای کشور را بازرسی بدنی برشمرد و گفت: مشاهده شده مسئولان بازرسی با یک دستکش مسافران هواپیما را بازرسی می کنند که با استفاده از شیوه های دیگر می توان در رعایت دستورالعمل های بهداشتی دقت بیشتری کرد.

وی گفت: تهویه نامناسب درون هواپیما، تحویل ندادن ماسک به مسافران هنگام ورود به هواپیما ، آزاد قرار ندادن دو ردیف آخر صندلی های هواپیما و جدانکردن مسافران دارای علامت در هواپیما از دیگر مسافران از دیگر مشکلات در بین شرکت های هواپیمایی گزارش شده است. 

منبع: تسنیم

ارسال نظر