|

نخستین پرواز( شرکت هواپیمایی کارون )ظهر دیروز از شهر اهواز به مقصد رامسر انجام شد.

ظهر دیروز یک فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ به همراه مسافرین خود از شهر اهواز به رامسر پرواز کرد. این پرواز درحالی انجام شد که سرپرست هواپیمایی کارون جناب آقای ابوالفضل داور جهت نظارت بر حسن انجام کار، خود مسافر این پرواز بود.

d9c9e62c-a105-4fc7-81d4-6bfbfa4e91a5

 محمد ازاد فرماندار رامسر و مدیر فرودگاه رامسر آقای ارشاد حاتمی طی مراسم واتر سالوت از هواپیمایی کارون و مسافرین استقبال گرمی به عمل آوردند.

در پایان از کرو پرواز تقدیر به عمل آمد.

844676f7-0c2a-4fdd-ba8c-eb047d115d1c

03bf91fc-cedf-4344-85a5-15bed766eb83

ارسال نظر