|

دبیر تشکل‌های ملی گردشگری:

۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت کرونا به گردشگری ایران

دبیر تشکل‌های ملی گردشگری: ویروس کرونا فقط در دو ماه اسفند و فروردین، ۵۳۰۰ میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری وارد کرده است/ایسنا

ارسال نظر