|

#فوری:

پرواز زاهدان-مشهد شرکت هواپیمایی قشم که به علت نقص فنی از میانه راه به فرودگاه مبدا بازگشته بود در حال حاضر با برطرف شدن مشکل در حال مسافرگیری و آماده شدن برای پرواز است. نقص فنی، خرابی نشانگر ارابه‌های فرود کاکپیت هواپیمای RJ100 اعلام شده است.

ارسال نظر