|

على عابدزاده در گفتگو با کن نیوز

عدم تحویل جعبه سیاه به کشور سازنده هواپیما صحت ندارد

رئیس سازمان هواپیمایى کشورى عدم تحویل اطلاعات جعبه سیاه هواپیماى اوکراینى به کشورهاى درگیر سانحه را تکذیب کرد.

على عابدزاده در گفتگو با کن نیوز ضمن رد شایعات پیرامون عدم تحویل جعبه سیاه به کشور سازنده هواپیما، افزود:

طبق مقررات بین المللى، کشور مالک هواپیما(اوکراین) کشور سازنده هواپیما(امریکا) کشور اوپراتور هواپیما(اوکراین) کشور سازنده موتور هواپیما(فرانسه و امریکا) و کشورهایى که مسافران زیادى در پرواز داشته اند مى توانند در جریان بررسى علت سانحه پرواز ٧٥٢ اوکراین شرکت کنند. 

طبق مقررات انکس١٣ پیمان شیکاگو، مسئول بررسى سانحه هوایى، کشوریست که هواپیما در آنجا دچار سانحه شده است و اکنون کشور ایران و سازمان هواپیمایى کشورى ایران مسئول بررسى این سانحه مى باشند. 

از کشورهاى امریکا، کانادا، اوکراین و فرانسه براى شرکت در روند بررسى سانحه دعوت شده است و آنها میتوانند در تیم بررسى سانحه نماینده داشته باشند. 

وى در مورد بازخوانى جعبه هاى سیاه نیز گفت: اگر نرم افزارهاى موجود در ایران، اطلاعات دو جعبه سیاه را استخراج نکند، از کشورهاى دیگر براى استخراج داده هاى جعبه هاى سیاه کمک خواهیم گرفت. 

پىنوشت:

شایعاتى در خصوص اینکه رئیس سازمان هواپیمایى کشورى ایران گفته است که (اطلاعات) جعبه هاى سیاه را به امریکاییها نمى دهیم در رسانه ها منتشر شده بود که بدینوسیله توسط على عابدزاده تکذیب مى گردد. 

بازرسان اوکراینى از صبح امروز به تیم بررسى سانحه اضافه شده اند و در جریان کامل اوضاع قرار گرفته اند. همچنین بوئینگ نیز اعلام آمادگی کرده که نماینده اى براى بررسى علت این سانحه معین نماید. 

ارسال نظر