|

در راستای همکاری مشترک با ایرلاین‌ها

بازدید معاونان سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران هوانوردی از مرکز آموزش آسمان تهران

با توجه به اهمیت آموزش های تخصصی خلبانی در صنعت هوانوردی، مهندس حسنلو، معاون استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری، مهندس حقانی، معاون عملیات سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان حسن قاسمی، قائم مقام مدیرعامل و معاون عملیات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مهندس ایلخانی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی تهران ایر از مرکز آموزش هوانوردی توسعه دانش آسمان تهران، بازدید کردند.

با توجه به اهمیت آموزش های تخصصی خلبانی در صنعت هوانوردی، مهندس حسنلو، معاون استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری، مهندس حقانی، معاون عملیات سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان حسن قاسمی، قائم مقام مدیرعامل و معاون عملیات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مهندس ایلخانی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی تهران ایر از مرکز آموزش هوانوردی توسعه دانش آسمان تهران، بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش آسمان تهران، خلبان سید محمد ابراهیمی نیک، مدیرعامل این مرکز آموزش هوانوردی با بیان این مطلب افزود: مرکز آموزش آسمان تهران، به عنوان یکی از معتبرترین مراکز آموزش تایپ خلبانی با بهره گیری از سیمیلاتور ایرباس ۳۲۰، در مدت فعالیت خود توانسته است با همیاری شرکت های هواپیمایی، گام مهمی در توسعه دانش هوانوری بردارد‌.

وی افزود: بازدید معاونان سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین کاپیتان قاسمی از این مرکز در راستای همکاری مشترک با ایرلاین‌ها و همچنین ارائه گزارش به سازمان هواپیمایی کشوری بوده و امیدوارم بتوانیم با حفظ روابط مفید و موثر با ایرلاینها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری، به جایگاه مورد نظر در آموزش و پرورش خلبان دست یابیم.

ارسال نظر