ورود به سایت
ثبت‌نام

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس

زیرساخت‌های اطراف مهرآباد بهبود یابد
مهرآباد منتقل نشود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مخالفت شورای شهر تهران با انتقال فرودگاه مهرآباد به خارج از شهر، گفت: اخیرا شورای شهر تهران با انتقال فرودگاه مهرآباد مخالفت کرده است، از این رو به نظر من در شرایط کنونی انتقال فرودگاه به صلاح نیست

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت :هزینه انتقال فرودگاه مهرآباد به خارج از شهر بسیار بالا است، از این رو در شرایط کنونی این مسئله به صلاح نیست.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مخالفت شورای شهر تهران با انتقال فرودگاه مهرآباد به خارج از شهر، گفت: اخیرا شورای شهر تهران با انتقال فرودگاه مهرآباد مخالفت کرده است، از این رو به نظر من در شرایط کنونی انتقال فرودگاه به صلاح نیست.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به موقعیت فرودگاه مهرآباد و دسترسی آسان، انتقال این فرودگاه به خارج از شهر هیچ لزومی ندارد.

وی تصریح کرد: در اغلب شهرهای بزرگ اروپایی، دو فرودگاه فعال است که یکی از آن ها در داخل شهر بوده و یکی دیگر در خارج از شهر تعبیه شده است.

بدری گفت: طبق بررسی های صورت گرفته، هزینه انتقال فرودگاه مهرآباد به خارج از شهر بسیار بالا است و میلیاردها تومان هزینه برای مدیریت شهری تهران به دنبال دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در گذشته مردم و ساکنان مجاور فرودگاه مهرآباد، اعتراضاتی نسبت به زمان تردد هواپیماها داشتند که خوشبختانه در این رابطه تمهیدات لازم صورت گرفت که بر اساس آن هواپیماها  از بامداد تا صبح اجازه پرواز ندارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من در شرایط کنونی به جای انتقال فرودگاه مهرآباد، باید زیرساخت های لازم برای بهبود شرایط ساکنان اطراف فرودگاه مهرآباد فراهم شود.

ارسال نظر