|

کارت ویژه احکام اقامه نماز مسافران در شرایط اضطرار در داخل هواپیما منتشر شد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: کارت ویژه احکام نماز مسافران در شرایط اضطرار در داخل هواپیما به همت مشاور فرهنگی و رئیس ستاد اقامه نماز سازمان هواپیمایی کشوری منتشر و شرکت های هواپیمایی ملزم به توزیع این کارت شدند .

رضا جعفر زاده اظهار داشت: به منظور رعایت حقوق مسافران و التزام به اهمیت فریضه نماز ، ستاد اقامه نماز سازمان هواپیمایی کشوری ، کارت احکام ویژه نماز در شرایط اضطرار و عدم امکان اقامه نماز در فرودگاه که به تایید دفتر مقام معظم رهبری رسیده چاپ و جهت بهره برداری از تاریخ 10/12/1397 در اختیار شرکت های هواپیمایی قرارگرفت .

 وی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی ملزم هستند کارت مذکور را در جیب صندلی هواپیما قرار دهند افزود: دراین کارت که در اختیار کلیه مسافران قرار می گیرد  به موارد هشتگانه ای اشاره شده از جمله اینکه چنانچه مسافران ناچار باشند که نماز را درون هواپیما اقامه نمایند، در صورتیکه فضای مناسبی برای اقامه نماز در نظر گرفته شده باشد می توانند با رعایت جهت قبله نمازشان را اقامه نمایند در غیر اینصورت می توانند نماز را بصورت نشسته روی صندلی هواپیما اقامه و حتی الامکان جهت قبله را رعایت و رکوع و سجده ها را با اشاره انجام دهند .

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر