|

افتتاح آشیانه تعمیر و نگهداری سبک هواپیماهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

باحضور آقایان اسلامی وزیر راه و شهرسازی، کفاش معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی و خانم شرفبافی مدیر عامل ایران ایر

 

عکاس: احسان پیری

ارسال نظر