|

گواهینامه فرودگاهی به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) اعطا شد
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: صبح امروز گواهینامه فرودگاهی توسط رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) اعطاء شد.

رضا جعفرزاده با اعلام این خبرگفت : بر اساس الزامات سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ضمیمه چهاردهم کنوانسیون شیکاگو موسوم به انکس 14، فرودگاههای بین المللی ملزم هستند از سازمان هواپیمایی کشوری در کشور متبوع خود گواهینامه فرودگاهی Aerodrome certificate دریافت کنند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: معمولاً کشورها پس از یک فرایند نسبتاً سخت گیرانه که ناظر به انطباق بخش هایی نظیر طراحی فرودگاه و زیرساخت ها، تسهیلات و فرایندهای عملیاتی با استانداردهای بین المللی است با ممیزهایی برنامه ریزی شده نسبت به صدور گواهینامه فرودگاهی اقدام می کنند.

جعفرزاده افزود: گواهینامه فرودگاهی این اطمینان را به شرکت های هواپیمایی و سایر ذینفعان صنعت هوانوردی می دهد که فرودگاه مورد نظر ضمن پیاده سازی استاندارها و مکانیزم های لازم برای استمرار، عملیات ایمن را پیاده سازی کرده و در مسیر بهبود مستمر قرارد دارد به همین منظور کشورها ملزوم هستند هرجا فرودگاهها دارای گواهینامه از شرائط استاندارد عدول کرده یا مکانیزم های استمرار را رعایت نکنند نسبت به لغو یا تعلیق گواهینامه فرودگاهی اقدام کنند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف استراتژیک دفتر منطقه ای خاورمیانه ای ایکائو، تلاش برای دریافت گواهینامه توسط 50 درصد فرودگاه های بین المللی منطقه تا پایان سال میلادی 2018 بوده است و امروز در حضور وزیر راه و شهرسازی شاهد اعطای این نوع گواهینامه توسط رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در راستای سیاست مذکور هستیم.

وی با بیان اینکه اعطای این گواهینامه با اعتبار یکساله است، گفت: حوزه اثر این گواهینامه مربوط به ایمنی در ایرساید و سطوح پروازی و کنترل موانع در اطراف فرودگاههاست.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر