|

آغاز به کار کارگاه آموزشی معاونین فرودگاهی در شرکت فرودگاه ها
کارگاه آموزشی معاونین توسعه مدیریت و منابع، عملیات فرودگاهی و برنامه ریزی فرودگاه های کشور صبح امروز با سخنرانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آغاز به کار می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ این کارگاه به مدت سه روز و به میزبانی شرکت فرودگاه ها برگزار می شود و در روز نخست مباحث مربوط به حوزه معاونت عملیات فرودگاهی ارائه می شود.

روز نخست این کارگاه که به حوزه معاونت عملیات فرودگاهی اختصاص دارد، با سخنرانی غلامحسین باقریان عضو هیات مدیره و معاون عملیات فرودگاهی آغاز خواهد شد و در ادامه سرفصل هایی چون نقش عوامل اجرایی فرودگاه ها در پروژه های عمرانی با توجه به شرایط قراردادها، تعامل و هماهنگی بین ادارات زیرمجموعه، قراردادها و مناقصات بهسازی، طرح جامع، طرح های اضطراری، مدیریت بحران و کنترل موانع دنبال خواهد شد.

حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت امور اقتصادی میزبان روز دوم این کارگاه است و مباحثی چون بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، طرح برنامه ها و محورهای کاری حوزه معاونت ، بیان اهم برنامه های دفتر تشکیلات، برنامه و بودجه، بیان اهم برنامه های دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد، بیان اهم برنامه های دفتر بررسی های اقتصادی و بازرگانی، بیان اهم برنامه های مدیریت املاک مطرح خواهد شد.

معنویت و سرمایه معنوی(پارادایم نوین در مدیریت و رهبری سازمان ها)، تشریح اهم محورهای گزارش شده مراجع نظارتی و قوانین و مقررات ذیربط، ارائه گزارش عملکرد و بیان اهم برنامه های اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات، ارائه گزارش عملکرد و بیان اهم برنامه های اداره کل امور مالی و درآمد، ارائه گزارش عملکرد و بیان اهم برنامه های اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی از مباحث روز سوم خواهد بود.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور

ارسال نظر