|

جابجایی نزدیک به 36 میلیون و 284 هزار مسافر هوایی در 9 ماهه سال 97
آمار شاخص‎های هوانوردی، در مجموع از جابجایی نزدیک به 36 میلیون و 284 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در بهار، تابستان و پاییز 97 خبر می‎دهد.

به گزارش روابط‎عمومی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در 9 ماهه امسال، با انجام بیش از 300 هزار فروند نشست و برخاست توانسته‎اند این تعداد مسافر را به همراه بیش از 365 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابجا کنند.

بر همین اساس در این مدت، فرودگاه مهرآباد با 95153 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از 11 میلیون مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 48304 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از هفت میلیون مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 38258 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از پنج میلیون و 800 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش بیش از 112 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش نزدیک به 77 میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از 68 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای 9 ماهه 97، نشست و برخاست 245400 فروند هواپیما است که طی آن بیش از 28 میلیون مسافر و نزدیک به 208 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده‎است.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 39829 فروند نشست و برخاست، بیش از پنج میلیون و 700 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 45 میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 21308 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از دو میلیون مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 15 میلیون و 700 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار، سهم پروازهای بین‎المللی در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نیز، نشست و برخاست 55210 فروند هواپیما است که طی آن بیش از هشت میلیون مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 157 میلیون و 600 هزار کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست بیش از 37617 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به شش میلیون مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به 112 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 8475 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به یک میلیون و 300 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به 23 میلیون و 400 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 2799 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 335 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون و 200 هزار  کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور 

ارسال نظر