|

همچنان، دفتر گواهینامه هاى سازمان هواپیمایى کشورى در خواب زمستانى

در پی پیام ها و سوالات عدیده که چندی پیش، جمعی از دانشجویان خلبانی به دست ما رساندند و متذکر مشکلات و تغییراتی شدند که در روند چک IR به‌وجود آمده‌است، کن‌نیوز اقدام به پیگیری موضوع کرد. 

در این راستا دو نامه رسمی به مسئولین محترم سازمان هواپیمایی کشوری رساندیم و همچنین دستور ریاست محترم سازمان را مبنی بر انجام مصاحبه با مدیرکل محترم دفتر گواهینامه‌ها و امور پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نمودیم، اما همچنان این مدیر حاضر به انجام مصاحبه نبوده و درخواست پیگیری موضوع را از روابط عمومی سازمان دارند.

سوال اینجاست که اگر مدیرکل گواهینامه هاى سازمان هواپیمایى کشورى اطلاعات و صلاحیت پاسخ به مشکلات ارباب رجوع را دارد، چرا احترامى براى پاسخ به آنها قائل نیست و اگر امکان پاسخگویى نیست، چگونه حائز اخذ سمت مدیرکلى یک صنعت به این مهمى شده اند؟

در هر صورت، کن نیوز پیگیر این مطالبه بحق دانشجویان خلبانى بوده است اما هر بار با پاس کارى در مدیران مواجه شدیم. گویى هیچ مدیرى در سازمان هواپیمایى کشورى، دانش یا اجازه پاسخگویى به سوالات عده اى دانشجو را ندارد. 

با این تفاسیر، بهتر است دانشجویان خلبانى خود اقدام به مطالعه مقررات Air Crew و سایر مقررات دفتر گواهینامه ها نموده و خودشان جواب سوالات خویش را دریابند و منتظر اجراى درست مقررات از سوى دفتر گواهینامه هاى سازمان هواپیمایى کشورى بمانند.

 

ارسال نظر