|

موسسات غیر مجاز حق برگزاری دوره های آموزش علوم هوانوردی را ندارند
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فراگیری علوم مختلف هوانوردی باید از سوی موسسات دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری انجام پذیرد، بنابراین موسسات غیر مجاز حق برگزاری دوره های آموزش علوم هوانوردی را ندارند.

رضا جعفرزاده اظهارداشت: نظر به اینکه در فضای مجازی برخی از موسسات غیر مجاز اقدام به تبلیغات جهت آموزش هوانوردی کرده اند به اطلاع علاقه مندان به فراگیری علوم مختلف هوانوردی می رساند ارائه این نوع خدمات باید از سوی موسسات دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری انجام پذیرد و پیش از بهره مندی از خدمات ایشان این مجوز باید به رویت متقاضی برسد.

وی با بیان اینکه مجوز باید به نام موسسه و آن حوزه هوانوردی بوده و دارای تاریخ اعتبار باشد افزود: مسئولیت ناشی از بهره مندی از هر گونه خدمات موسسات غیرمجاز، متوجه بهره بردار بوده و موسسه غیر مجاز نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 6102216-021 گروه فوق سبک این سازمان تماس حاصل کنند.

 

منبع: سایت سازمان هواپیمایی کشوری

 

ارسال نظر