|

با اعلام رییس سازمان هواپیمایی کشوری

ورود هواپیما به کشور تسهیل می‌شود

علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه هم‌اکنون حدود 150 فروند انواع هواپیما درناوگان هوایی مسافری داریم، گفت: با توجه به شبکه پروازی گسترده داخلی و خارجی این تعداد هواپیما باید به 500 فروند افزایش یابد. علی عابدزاده تاکید کرد تلاش می‌کنیم به لحاظ مقرراتی تسهیلاتی ایجاد کنیم تا شرکت های هواپیمایی بتوانند به راحتی هواپیماهای جدید به کشور وارد کنند .

 

ارسال نظر