|

افتتاح درب ورودی مترو به ادارات مرکزی هما

درب ورودی مترو به ادارات مرکزی هما جهت تسهیل تردد کارکنان با حضور دکتر شرفبافی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" افتتاح گردید.

 

ارسال نظر