|

برگزاری جلسه راه اندازی و بهره برداری از ترمینال-گالری سلام

جلسه راه اندازی و بهره برداری از ترمینال-گالری سلام با حضور مهندس فتاحی، عضو هیات مدیره و مجری ترمینال های سلام و ایرانشهر، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران کل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و مدیران شرکت احداث ، مشاوران و پیمانکاران مربوطه امروز شنبه ١٧ آذرماه ۹۷ برگزار شد.

 

ارسال نظر