|

ورود سازمان هواپیمایی به ماجرای ارزان‌فروشی بلیت

عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:

بحث آزادسازی نرخ بلیت هواپیما یک بحث بسیار مهم و با اهمیتی است که باید برای آن ارزش قائل شد.

تغییراتی که آزادسازی می‌تواند در صنعت حمل‌ونقل هوایی ایجاد کند، بسیار "گسترده و ارزشمند است. از این رو باید دقت کنیم تحولاتی که قرار است صورت بگیرد به خاطر برخی رقابت‌هایی که می‌توانیم بگوییم تخریب‌گر است باعث ایجاد مشکل برای آزادسازی نرخ‌ها نشود.

به هرگونه رقابت مضر چه از سوی آژانس‌ها، چه خطوط هوایی و چه مراکز عرضه کننده بلیت از طریق سیستم‌های الکترونیکی، رسیدگی و برخورد می‌کنیم.

 

ارسال نظر