|

فیلم کوتاهی از درخواست و خواهش ناوهواپیمابر آمریکایی (به زبان فارسی) از هواپیمای ایرانی در خلیج فارس برای حفظ فاصله ایمن را مشاهده می‌کنید:

ارسال نظر