|

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس:

سوخت‌گیری هواپیماهای مسافربری در آسمان

اگر نتوانیم راهی برای خرید و تأمین سوخت در فرودگاه‌های کشورهای منطقه بیابیم، تنها راه، استفاده از هواپیماهای حمل سوخت در منطقه و سوختگیری هواپیماهای مسافری در آسمان خواهد بود

اظهار نظر یک نماینده مجلس در خصوص حل مشکل سوخت‌رسانى به هواپیماهاى ایرانى

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس گفت:

به نظر من اگر نتوانیم راهی برای خرید و تأمین سوخت در فرودگاه‌های کشورهای منطقه بیابیم، تنها راه، استفاده از هواپیماهای حمل سوخت در منطقه و سوختگیری هواپیماهای مسافری در آسمان خواهد بود!

منبع: خبرگزاری خانه ملت

منبع: خانه ملت

ارسال نظر