|

تغییر مسیر ایرباس 320 آسمان

پرواز آسمان 3736 تایپ A320 از مشهد به آبادان به‌دلیل بدی هوای آبادان به اهواز تغییر مسیر داد.

ارسال نظر