ورود به سایت
ثبت‌نام

با انتشار بخشنامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی

اعتبار دو شرکت هوانوردی خدشه‌دار شد

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایى، با انتشار بخشنامه‌اى در فضاى مجازى، آبرو و اعتبار دو شرکت مرتبط با هوانوردى را خدشه‌دار کرد.

دلیل انتشار نام این دو شرکت توسط این انجمن در فضاى مجازى و اینکه آیا مجوزى براى آن داشته‌اند یا خیر، بر کن‌نیوز پوشیده است.

Taftan sue

ارسال نظر