|

کمک مهماندار به مسافر خدمات ویژه

مهماندار هواپیمایی ماهان، سرکار خانم گنجوى‌نیا در حال کمک به مسافر خدمات ویژه

Ganjavi nia

ارسال نظر